SASA GBR165

Science and Advice for Scottish Agriculture, Scottish Government

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

4,216

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Pea
3,298
جو
58
گندم
1
نامشخص
859

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 4,216 معادل ‎4.10‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.60‎ و حداکثر امتیاز ‎7.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت