GBR247

Germplasm Resources Unit, John Innes Centre, Norwich Research Park

رکوردها در Genesys:

27,210

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
10,830
گندم
9,419
Pea
3,396
Oat
2,289
نامشخص
1,276

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 27,210 معادل ‎5.99‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.50‎ و حداکثر امتیاز ‎8.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت