جزییات موسسه

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۵۲۹۷۲
طول جغرافیایی
‎−۹۸٫۸۴۵۸۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱۹٬۴۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
WHEAT
۱۳۹٬۵۷۲
Maize
۳۲٬۲۱۴
TRITICALE
۱۶٬۷۶۹
BARLEY
۱۵٬۳۳۱
AEGILOPS
۲٬۱۸۵
سایر
۶۸۴
نامشخص
۱۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
xTriticosecale
Aegilops
سایر
۲٬۰۹۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
xTriticosecale spp.
Hordeum vulgare
سایر
۶٬۹۸۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹
۲۲ دسامبر ۲۰۱۹
۲۱ دسامبر ۲۰۱۹
۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸
۱۹ دسامبر ۲۰۱۸
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
۱۲ فوریه ۲۰۱۸
۱۰ فوریه ۲۰۱۸
۹ فوریه ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 206,767 عبارت است از 6.47. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 9.10 است.