IHAR POL003

Plant Breeding and Acclimatization Institute

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

66,752

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
3,445
گندم
2,670
گوجه فرنگی
656
سیب
620
Carrot
255
سایر موارد
305
نامشخص
58,801

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 66,752 معادل ‎5.04‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.60‎ و حداکثر امتیاز ‎9.05‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت