IHAR POL003

Plant Breeding and Acclimatization Institute

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

71,941

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
3,461
گندم
2,757
گوجه فرنگی
656
سیب
620
Carrot
255
سایر موارد
305
نامشخص
63,887

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 71,941 معادل ‎5.03‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.60‎ و حداکثر امتیاز ‎9.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت