جزییات موسسه

Uganda National Genebank
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.pgrc.go.ug/
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۴۴۶۹۴
طول جغرافیایی
۰٫۰۶۴۴۴