IR UKR001

Institute of Plant Production n.a. V.Y. Yurjev of UAAS

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

34,623

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
4,366
Pea
2,311
نخود
1,760
گل آفتابگردان
528
گندم
199
سایر موارد
21
نامشخص
25,438

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 34,623 معادل ‎6.26‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.00‎ و حداکثر امتیاز ‎8.70‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

داده‌های ارائه شده قبل از 2014
14