NSGC USA029

National Small Grains Germplasm Research Facility, USDA-ARS

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

141,935

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گندم
62,059
جو
34,383
برنج
18,736
نامشخص
26,757

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

62,059
34,383
18,736

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

59,825
34,383
21,642
18,736

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 141,935 معادل ‎6.78‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.45‎ و حداکثر امتیاز ‎8.55‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

داده‌های ارائه شده قبل از 2014
34

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!