جزییات موسسه

National Small Grains Germplasm Research Facility, USDA-ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۵۷
طول جغرافیایی
‎−۱۱۲٫۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲۶٬۷۵۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۶۲٬۰۵۹
barley
۳۴٬۳۸۳
rice
۱۸٬۷۳۶
نامشخص
۲۶٬۷۵۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Aegilops
سایر
۵٬۱۱۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Triticum turgidum
Avena sativa
سایر
۲۱٬۳۳۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 141,935 عبارت است از 6.78. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.55 است.