Detaily genové banky

Scientific Center of Agrobiotechnology
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,16
Zeměpisná délka
44,29
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
tomato
forages
pea
Ostatní
93
Neurčeno
542
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pepper
109
barley
88
wheat
86
tomato
74
cucumber
68
Ostatní
556
Nejvíce zastoupený Rod
Capsicum
Cucumis
Hordeum
Triticum
Lycopersicon
Ostatní
528
Nejvíce zastoupené Druhy
Capsicum annuum
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Lycopersicon esculentum
Cucumis sativus
Ostatní
564
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 981 přírůstků je 4.12, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 5.10.