Detaily genové banky

Institute of Botany
Kód ústavu
AZE004
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40.35637
Zeměpisná délka
49.81314
Nejvíce zastoupené plodiny
sunflower
forages
maize
beans
grasspea
Neurčeno
835
Nejvíce zastoupené názvy plodin
hawthorn
3
annual flax
2
artichoke
2
asparagus
2
balm
2
Ostatní
313
Neurčeno
520
Nejvíce zastoupený Rod
Heracleum
Pimpinella
Chaerophyllum
Campanula
Ferula
Ostatní
750
Nejvíce zastoupené Druhy
Abutilon theophrasti
Acacia dealbata
Achillea biebersteinii
Achillea filipendulina
Achillea millefolium
Ostatní
834
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 422 přírůstků je 5.94, s minimálním skóre 4.70 a maximálním skóre 6.55.