Detaily genové banky

Vegetable Growing Research Institute
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,56449
Zeměpisná délka
49,887882
Nejvíce zastoupené plodiny
eggplant
pea
tomato
carrot
Neurčeno
82
Nejvíce zastoupené názvy plodin
eggplant
30
melon
21
watermelon
19
bean
16
pepper
15
Ostatní
41
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Cucumis
Citrullus
Phaseolus
Capsicum
Ostatní
41
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum melongena
Cucumis melo
Citrullus vulgaris
Phaseolus vulgaris
Capsicum annuum
Ostatní
41
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 142 přírůstků je 6.24, s minimálním skóre 4.55 a maximálním skóre 7.20.