Detaily genové banky

Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'
Kód ústavu
BGR001
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42.12
Zeměpisná délka
24.9
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
Ostatní
7,064
Neurčeno
31,351
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common wheat
9,573
barley
6,201
maize
4,781
bean
3,297
oat
2,287
Ostatní
23,983
Neurčeno
14,794
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
Ostatní
34,162
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Ostatní
38,058
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 64,916 přírůstků je 4.38, s minimálním skóre 1.55 a maximálním skóre 8.25.