Detaily genové banky

Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42,12
Zeměpisná délka
24,9
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
Ostatní
8 586
Neurčeno
29 479
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common wheat
9 590
barley
6 252
maize
4 781
bean
3 297
oat
2 287
Ostatní
23 991
Neurčeno
14 794
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
Ostatní
34 170
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Ostatní
38 066
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 64,992 přírůstků je 4.37, s minimálním skóre 1.55 a maximálním skóre 8.25.