Detaily genové banky

National (CYPARI) Genebank, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
35,08
Zeměpisná délka
33,24
Nejvíce zastoupené plodiny
fababean
wheat
beans
chickpea
barley
Ostatní
31
Neurčeno
334
Nejvíce zastoupené názvy plodin
faba bean
101
durum wheat
80
common vetch
67
sea beet
34
beans
31
Ostatní
179
Neurčeno
139
Nejvíce zastoupený Rod
Vicia
Triticum
Trifolium
Beta
Phaseolus
Ostatní
242
Nejvíce zastoupené Druhy
Vicia faba
Triticum turgidum
Vicia sativa
Beta vulgaris
Phaseolus vulgaris
Ostatní
302
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 631 přírůstků je 6.24, s minimálním skóre 3.75 a maximálním skóre 7.35.