Detaily genové banky

Genetic Resources Unit, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University
Umístění
Zeměpisná šířka
52,25
Zeměpisná délka
-4,05
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
barley
maize
Ostatní
45
Neurčeno
18 885
Nejvíce zastoupené názvy plodin
perennial rye
3 370
common oat
2 595
red clover
2 140
pea
2 125
white clover
1 988
Ostatní
12 564
Nejvíce zastoupený Rod
Trifolium
Lolium
Avena
Pisum
Festuca
Ostatní
7 105
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Trifolium pratense
Avena sativa
Pisum sativum
Trifolium repens
Ostatní
11 984
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 24,782 přírůstků je 4.51, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 8.45.