Detaily genové banky

Niko Ketskhoveli Institute of Botany
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
41,689
Zeměpisná délka
44,796
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
pea
chickpea
lentil
Ostatní
1
Neurčeno
112
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
76
bean
33
green bristlegrass
20
corn
15
barley
13
Ostatní
48
Neurčeno
3
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Phaselous
Setaria
Zea
Hordeum
Ostatní
50
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaselous vulgaris
Triticum aestivum
Setaria italica
Zea zea mays
Triticum durum
Ostatní
114
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 208 přírůstků je 5.63, s minimálním skóre 3.30 a maximálním skóre 7.20.