Detaily genové banky

Niko Ketskhoveli Institute of Botany
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
41,689
Zeměpisná délka
44,796
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
rye
pea
chickpea
Ostatní
2
Neurčeno
108
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
76
bean
33
green bristlegrass
20
corn
15
barley
13
Ostatní
48
Neurčeno
3
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Phaselous
Setaria
Zea
Hordeum
Ostatní
50
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaselous vulgaris
Triticum aestivum
Setaria italica
Zea zea mays
Triticum durum
Ostatní
114
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 208 přírůstků je 5.63, s minimálním skóre 3.30 a maximálním skóre 7.20.