Detaily genové banky

Israel Gene Bank for Agricultural Crops, Agricultural Research Organisation, Volcani Center
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
32
Zeměpisná délka
34,83
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
tomato
rice
carrot
Ostatní
11
Neurčeno
9 799
Nejvíce zastoupené názvy plodin
white mustard
313
barley
210
Common Lentil
156
bread wheat
84
castor
41
Ostatní
1 073
Neurčeno
8 280
Nejvíce zastoupený Rod
Trifolium
Sinapis
Eragrostis
Triticum
Hordeum
Ostatní
8 349
Nejvíce zastoupené Druhy
Eragrostis tef
Sinapis alba
Hordeum vulgare
Lens culinaris
Triticum durum
Ostatní
8 888
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10,157 přírůstků je 6.94, s minimálním skóre 3.10 a maximálním skóre 9.00.