Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Pontecagnano
Umístění
Zeměpisná šířka
40,63
Zeměpisná délka
14,88
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
chickpea
eggplant
lentil
Neurčeno
124
Nejvíce zastoupené názvy plodin
$1
50
tomato
22
bean
17
sweet pepper
13
hot pepper
12
Ostatní
41
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Capsicum
Phaseolus
Cucurbita
Cynara
Ostatní
24
Nejvíce zastoupené Druhy
Capsicum annuum
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Cynara cardunculus
Cucurbita pepo
Ostatní
33
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 155 přírůstků je 7.04, s minimálním skóre 4.50 a maximálním skóre 7.50.