Detaily genové banky

Institute of Agriculture
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42,28
Zeměpisná délka
19,17
Nejvíce zastoupené plodiny
potato
barley
wheat
rye
oat
Neurčeno
288
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
111
corn
68
potato
52
emmer wheat
27
red clover
21
Ostatní
87
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Zea
Solanum
Triticum
Trifolium
Ostatní
75
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Zea mays
Solanum tuberosum
Triticum dicoccum
Trifolium pratense
Ostatní
87
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 366 přírůstků je 7.53, s minimálním skóre 6.05 a maximálním skóre 8.30.