Detaily genové banky

National Agricultural Research and Development Institute - Fundulea
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.incda-fundulea.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,41
Zeměpisná délka
26,36
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
soybeans
rice
forages
sunflower
Ostatní
12
Neurčeno
4 851
Nejvíce zastoupené názvy plodin
flax
2 813
common barley
1 417
soya bean
1 024
rice
669
spring barley
645
Ostatní
2 355
Neurčeno
48
Nejvíce zastoupený Rod
Linum
Hordeum
Glycine
Oryza
Triticale
Ostatní
1 673
Nejvíce zastoupené Druhy
Linum usitatissimum
Hordeum vulgare
Glycine max
Oryza sativa
Triticale sp.
Ostatní
1 740
Poslední aktualizace datové průvodky
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 8,971 přírůstků je 4.58, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 6.65.