Detaily genové banky

National Agricultural Research and Development Institute - Fundulea
Kód ústavu
ROM002
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.incda-fundulea.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44.41
Zeměpisná délka
26.36
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
soybeans
rice
forages
sunflower
Ostatní
14
Neurčeno
4,849
Nejvíce zastoupené názvy plodin
flax
2,813
common barley
1,417
soya bean
1,024
rice
669
spring barley
645
Ostatní
2,358
Neurčeno
45
Nejvíce zastoupený Rod
Linum
Hordeum
Glycine
Oryza
Triticale
Ostatní
1,673
Nejvíce zastoupené Druhy
Linum usitatissimum
Hordeum vulgare
Glycine max
Oryza sativa
Triticale spp.
Ostatní
1,740
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
8000
6000
4000
2000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 8,971 přírůstků je 4.64, s minimálním skóre 3.35 a maximálním skóre 6.65.