Detaily genové banky

Suceava Genebank
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.svgenebank.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,55
Zeměpisná délka
26,32
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
oat
barley
tomato
lettuce
Ostatní
508
Neurčeno
12 354
Nejvíce zastoupené názvy plodin
corn
2 949
Flint maize
1 679
common wheat
1 223
bean
1 082
kidney bean
1 074
Ostatní
7 685
Neurčeno
117
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Triticum
Vicia
Avena
Ostatní
5 181
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Vicia faba
Avena sativa
Ostatní
5 533
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 15,809 přírůstků je 6.87, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 8.65.