Detaily genové banky

Suceava Genebank
Kód ústavu
ROM007
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.svgenebank.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47.55
Zeměpisná délka
26.32
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
oat
barley
potato
tomato
Ostatní
657
Neurčeno
13,913
Nejvíce zastoupené názvy plodin
corn
2,806
Flint maize
1,674
bean
1,281
common wheat
1,267
kidney bean
1,249
Ostatní
9,370
Neurčeno
301
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Triticum
Hordeum
Vicia
Ostatní
6,428
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vicia faba
Ostatní
6,708
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
7000
5250
3500
1750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 17,755 přírůstků je 6.81, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 8.40.