Detaily genové banky

Plant Production Research Center Piestany
Kód ústavu
SVK001
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48.35
Zeměpisná délka
17.5
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
oat
maize
soybeans
Ostatní
690
Neurčeno
8,205
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
3,624
vine
1,406
bean
1,230
spring barley
1,227
oat
993
Ostatní
8,555
Neurčeno
8
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Vitis
Phaseolus
Avena
Ostatní
7,516
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Ostatní
7,913
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 17,043 přírůstků je 6.28, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 9.50.