Detaily genové banky

Plant Production Research Center Piestany
Umístění
Zeměpisná šířka
48,35
Zeměpisná délka
17,5
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
soybeans
forages
Ostatní
393
Neurčeno
8 044
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
3 665
vine
1 406
spring barley
1 233
bean
1 230
maize
747
Ostatní
7 590
Neurčeno
20
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Vitis
Phaseolus
Xtriticosecale
Ostatní
6 461
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Phaseolus vulgaris
Xtriticosecale sp.
Ostatní
6 863
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 15,891 přírůstků je 6.30, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 9.60.