Detaily genové banky

Plant Production Research Center Piestany
Kód ústavu
SVK001
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,35
Zeměpisná délka
17,5
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
soybeans
forages
Ostatní
444
Neurčeno
8 278
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
3 517
vine
1 348
spring barley
1 194
bean
1 185
maize
716
Ostatní
7 899
Neurčeno
9
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Vitis
Phaseolus
Xtriticosecale
Ostatní
6 461
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Phaseolus vulgaris
Xtriticosecale sp.
Ostatní
6 863
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 15,868 přírůstků je 6.30, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 9.60.