Detaily genové banky

Seed Savers Exchange

Seed Savers Exchange is a non-profit, membership organization with the mission of conserving agricultural biodiversity. Seed Savers Exchange maintains both seed and vegetative collections of fruit, vegetable, and flower cultivars with an emphasis on family heirlooms and historic commercial varieties with a history of use in the United States.

Seed Savers Exchange distributes to members within the United States. More information about the organization can be found at SeedSavers.org.

Kód ústavu
USA974
Typ
Non-Governmental
Poskytovatel dat
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
beans
lettuce
maize
apple
Ostatní
268
Neurčeno
12 619
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tomato
5 770
beans
5 059
lettuce
996
maize
846
apple
825
Ostatní
268
Neurčeno
12 619
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Phaseolus
Unknown
Capsicum
Cucurbita
Ostatní
8 280
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Unknown sp.
Capsicum sp.
Pisum sativum
Ostatní
9 413
Poslední aktualizace datové průvodky
22 October 2015
21 October 2015
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 26,383 přírůstků je 3.47, s minimálním skóre 2.25 a maximálním skóre 4.70.