اطلاعات کلی

Chickpea

Cicer arietinum

نخود (Cicer arietinum) یکی از مهم‌ترین بنشن‌های خوراکی از نظر سطح زیر کشت و تولید محسوب می‌شود. هندوستان در هر دو زمینه تولید و مصرف نخود در دنیا پیشگام است. حدود 90% تولید جهانی این فرآورده کشاورزی از شش کشور تأمین می‌شود: هندوستان، استرالیا، میانمار، ترکیه، پاکستان و اتیوپی. نخود یک بنشن فصل سرماست که در زمستان یا بهار می‌روید.

نخود در منطقه "هلال حاصلخیز" همراه با چند فرآورده کشاورزی دیگر توسط بشر کشت گردید: einkorn ‏(Triticum monococcum)،‏ emmer ‏(T. turgidum گونه فرعی dicoccum)، جو (Hordeum vulgare)، عدس (Lens culinaris)، نخود فرنگی (Pisum sativum)، بذرک (Linum usitatissimum)، گاودانه (V. ervilia) و احتمالاً باقلا (V. faba). قدیمی‌ترین شواهد باستان‌شناختی استفاده از نخود به 10000 سال قبل برمی‌گردد که در شمال غرب سوریه یافت شده است. این فرآورده کشاورزی از حدود 5500 سال قبل از خاور نزدیک به اروپا و ناحیه مرکزی-غربی آسیا گسترش یافت.

دو نوع عمده نخود وجود دارد: کابُلی (که با نام نخود بنگال، چانا یا گاربانزو نیز شناخته می‌شود) و دسی (که با نام کالا چانا نیز شناخته می‌شود). کابُلی حدود 8000 سال قبل از انواع دسی مشتق شده است. نخودهای کابُلی بزرگ و به رنگ بژ بوده و عمدتاً در جنوب آسیا می‌رویند، درحالی‌که انواع دسی کوچکتر و سبزرنگ هستند و اغلب در حوزه مدیترانه به عمل می‌آیند.

حدود 55,000 رکورد نخود فهرست شده در Genesys وجود دارد. دو مورد از بزرگترین مجموعه‌ها در در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات فرآورده‌های کشاورزی برای مناطق گرمسیری نیمه‌بایر (ICRISAT) در هندوستان و مؤسسه بین‌المللی تحقیقات فرآورده‌ کشاورزی برای مناطق گرمسیری نیمه‌بایر (ICARDA) در لبنان قرار دارند و مجموعه‌های مهم دیگری در ایالات متحده امریکا، ترکیه و روسیه می‌باشند. مجموعه ICARDA شامل نخود نوع کابُلی است، درحالی‌که ICRISAT در انواع دسی تخصص دارد. بیش از نیمی از رکوردهای فهرست شده (58%) گونه‌های سنتی و محلی هستند و تنها بیش از 30% به‌صورت مواد پرورشی و گونه‌های بهبودیافته می‌باشند. گونه‌های وحشی در حال حاضر 1.5% رکوردها را تشکیل می‌دهند.

راهکار جهانی برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی نخود در خارج از محل مجموعه‌های منحصربه‌فرد و بسیار متنوعی را شناسایی می‌کند که برای پرورش نخود دارای اهمیت کلیدی می‌باشند. در این راهکار، اقدامات لازم جهت دستیابی به حفظ منطقی تنوع نخود، از جمله نیاز به توسعه بیشتر داده‌های سطح رکورد، و برقرار ساختن پروتکل‌های بازیابی و نگهداری برای گونه‌های وحشی در اولویت قرار گرفته‌اند.

نام اصلی
Chickpea
افزونه‌ها در Genesys
27580294167_e8ffaca121_o.jpg
Cicer_arietinum_003.jpeg
موسسات دارنده
سایر
۸٬۰۵۹
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Astragalus
Citrullus
Pisum
Triticum
سایر
۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cicer arietinum
Cicer reticulatum
Cicer judaicum
Cicer pinnatifidum
Cicer bijugum
سایر
۴۷۲
نامهای دیگر
chick pea
chick-pea
chickpea
garbanzo
grao-de-bico
wild chickpea