اطلاعات کلی

Groundnut
نام اصلی
Groundnut
افزونه‌ها در Genesys
5207534002_26796d630d_o.jpg
Arachis_hypogaea_003.JPG
موسسات دارنده
IND002
RUS001
AUS165
BGR001
ZMB030
سایر
452
کشور موسسه دارنده
ZMB
سایر
452
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Arachis
Cajanus
Cucurbita
Pennisetum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Arachis hypogaea
Arachis duranensis
Arachis glabrata
Arachis pintoi
Arachis stenosperma
سایر
366
نامهای دیگر
groundnut
groundnuts
peanut
peanuts