IB AZE004

Institute of Botany

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

422

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Forages
1
ذرت
1
گل آفتابگردان
1
نامشخص
419

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 422 معادل ‎5.94‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.70‎ و حداکثر امتیاز ‎6.55‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت