جزییات موسسه

Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۱۲
طول جغرافیایی
۲۴٫۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
سایر
۸٬۵۸۶
نامشخص
۲۹٬۴۷۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
۹٬۵۹۰
barley
۶٬۲۵۲
maize
۴٬۷۸۱
bean
۳٬۲۹۷
oat
۲٬۲۸۷
سایر
۲۳٬۹۹۱
نامشخص
۱۴٬۷۹۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Phaseolus
سایر
۳۴٬۱۷۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
سایر
۳۸٬۰۶۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 64,992 عبارت است از 4.37. نمره کمینه 1.55 و نمره بیشینه 8.25 است.