IPGR BGR001

Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

64,916

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
6,201
ذرت
4,781
Oat
2,287
Pea
1,432
گوجه فرنگی
1,351
سایر موارد
5,753
نامشخص
43,111

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 64,916 معادل ‎4.38‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.55‎ و حداکثر امتیاز ‎8.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت