جزییات موسسه

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
کد موسسه
BRA003
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۴۵
طول جغرافیایی
‎−۴۷٫۵۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
forages
سایر
۳۲۳
نامشخص
۵۲٬۳۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Hordeum
۱۸٬۵۷۸
Arroz
۱۵٬۱۷۸
Feijão
۱۰٬۹۳۹
Soja
۹٬۸۷۲
Trigo
۵٬۰۷۶
سایر
۴۷٬۷۰۶
نامشخص
۱۲۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Glycine
سایر
۴۶٬۱۰۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Phaseolus vulgaris
Glycine max
Triticum aestivum
سایر
۴۷٬۸۴۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 February 2020
3 February 2020
7 October 2019
4 October 2019
19 March 2019
3 December 2018
30 November 2018
28 November 2018
27 November 2018
1 May 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 107,469 عبارت است از 4.16. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 7.60 است.