جزییات موسسه

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

The Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE, for its acronym in Spanish) is devoted to agricultural research and education in Latin America. CATIE's genebank currently holds important collections on diverse crops, such as coffee, cacao, peach palm, cucurbitas, tomato and chilli. CATIE has a mandate to conserve the genetic resources relevant to mesoamerica.

Coffee, cacao and peach palm are conserved in a field collection, whereas horticultural crops are conserved in CATIE's cold chamber. CATIE's collections are part of the International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and are therefore available to users.

Safety duplications have been made to the Svalbard Global Seed Vault (horticultural crops and legumes, mainly), the National Center for Genetic Resources Preservation in Fort Collins - Colorado (coffee seeds under cryopreservation), WorldVeg (horticultural crops), CIAT (beans and cassava), and IITA (yam).

کد موسسه
نوع
International
کشور
پیوند اینترنتی
www.catie.ac.cr
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۹٫۸
طول جغرافیایی
‎−۸۳٫۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
squashes
maize
tomato
amaranth
سایر
۴۵۷
نامشخص
۶٬۰۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Coffee
۱٬۸۹۰
Squash
۱٬۶۰۸
Cocoa
۱٬۲۳۲
Common bean
۶۶۵
Peach palm
۶۱۴
سایر
۴٬۸۲۹
نامشخص
۱۱۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
Theobroma
Phaseolus
Capsicum
سایر
۳٬۵۶۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Coffea arabica
Cucurbita moschata
Theobroma cacao
Phaseolus vulgaris
Bactris gasipaes
سایر
۵٬۱۴۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۳ مه ۲۰۱۹
۲۵ مارس ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,950 عبارت است از 5.33. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.95 است.