جزییات موسسه

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۳۱
طول جغرافیایی
‎−۳٫۱۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
rice
سایر
۳
نامشخص
۱۵٬۷۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Judia
۳٬۱۳۲
Cebada
۲٬۱۱۲
Trigo
۱٬۷۳۶
Avena
۱٬۲۲۶
maiz
۱٬۱۵۳
سایر
۶٬۱۹۱
نامشخص
۵٬۲۷۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Hordeum
سایر
۷٬۵۶۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
سایر
۱۰٬۵۱۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 20,826 عبارت است از 6.88. نمره کمینه 2.30 و نمره بیشینه 9.00 است.