INIA-CRF ESP004

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

22,560

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
536
باقلا
494
عدس
452
نخود
164
Soybean
129
سایر موارد
169
نامشخص
20,616

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

3,410
2,111
1,736
1,280
1,226

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 22,560 معادل ‎7.24‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.75‎ و حداکثر امتیاز ‎9.35‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت