IBERS-GRU GBR016

Genetic Resources Unit, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

24,920

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Pea
2,110
Forages
994
جو
78
ذرت
22
گندم
11
سایر موارد
10
نامشخص
21,695

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 24,920 معادل ‎4.49‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.95‎ و حداکثر امتیاز ‎8.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت