RCA HUN003

Institute for Agrobotany

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

49,367

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نخود
1,162
عدس
1,075
Soybean
756
گندم
752
Forages
344
سایر موارد
1,218
نامشخص
44,060

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 49,367 معادل ‎5.19‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.10‎ و حداکثر امتیاز ‎8.15‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت