جزییات موسسه

Institute for Agrobotany
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۲۵
طول جغرافیایی
۱۹٫۵۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
سایر
۳٬۰۴۳
نامشخص
۳۱٬۸۴۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
۷٬۰۳۰
bean
۳٬۴۸۴
common barley
۳٬۳۵۵
garden tomato
۱٬۶۴۳
common oat
۱٬۱۶۵
سایر
۳۱٬۷۶۸
نامشخص
۹۲۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Phaseolus
Hordeum
Lycopersicon
سایر
۲۶٬۷۰۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Lycopersicon esculentum
سایر
۲۸٬۱۳۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 49,367 عبارت است از 5.19. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 8.15 است.