CGN NLD037

Centre for Genetic Resources, the Netherlands Plant Research International

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

22,846

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گندم
4,909
جو
2,666
کاهو
2,401
سیب زمینی
1,471
گوجه فرنگی
1,330
سایر موارد
1,513
نامشخص
8,556

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 22,846 معادل ‎6.98‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.80‎ و حداکثر امتیاز ‎9.85‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت