جزییات موسسه

National Agriculture Genetic Resources Centre-Genebank
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۷٫۶۴۸۵۲۲
طول جغرافیایی
۸۵٫۳۲۵۲۵۳