BPGV-DRAEDM PRT001

Portuguese Bank of Plant Germplasm

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

23,983

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

برنج
1,138
لوبیا
782
عدس
456
لوبیا چشم بلبلی
342
نخود
115
سایر موارد
349
نامشخص
20,801

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 23,983 معادل ‎6.59‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.45‎ و حداکثر امتیاز ‎8.30‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت