INCDA Fundulea ROM002

National Agricultural Research and Development Institute - Fundulea

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

8,971

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Soybean
1,024
برنج
669
گل آفتابگردان
146
جو
32
گندم
13
نامشخص
7,087

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 8,971 معادل ‎4.58‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.05‎ و حداکثر امتیاز ‎6.65‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت