جزییات موسسه

National Agricultural Research and Development Institute - Fundulea
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.incda-fundulea.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۴۱
طول جغرافیایی
۲۶٫۳۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
rice
forages
sunflower
سایر
۱۲
نامشخص
۴٬۸۵۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
flax
۲٬۸۱۳
common barley
۱٬۴۱۷
soya bean
۱٬۰۲۴
rice
۶۶۹
spring barley
۶۴۵
سایر
۲٬۳۵۵
نامشخص
۴۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Glycine
Oryza
Triticale
سایر
۱٬۶۷۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Linum usitatissimum
Hordeum vulgare
Glycine max
Oryza sativa
Triticale sp.
سایر
۱٬۷۴۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 8,971 عبارت است از 4.58. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 6.65 است.