جزییات موسسه

Suceava Genebank
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.svgenebank.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۵۵
طول جغرافیایی
۲۶٫۳۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
tomato
lettuce
سایر
۶۴۲
نامشخص
۱۲٬۲۲۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
۲٬۹۳۸
Flint maize
۱٬۶۷۹
common wheat
۱٬۲۲۳
bean
۱٬۰۸۲
kidney bean
۱٬۰۷۴
سایر
۷٬۶۹۶
نامشخص
۱۱۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Triticum
Vicia
Avena
سایر
۵٬۱۸۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Vicia faba
Avena sativa
سایر
۵٬۵۳۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 15,809 عبارت است از 6.87. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 8.65 است.