SVKPIEST SVK001

Plant Production Research Center Piestany

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

17,043

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Oat
993
ذرت
747
Soybean
514
Forages
237
نخود
214
سایر موارد
14
نامشخص
14,324

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 17,043 معادل ‎6.28‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.80‎ و حداکثر امتیاز ‎9.50‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت