جزییات موسسه

National Plant Genetic Resources Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.tpri.or.tz
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳٫۲۳
طول جغرافیایی
۳۶٫۴