SGI UKR002

Institute of Breeding and Genetics

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

615

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
521
نامشخص
94

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 615 معادل ‎5.49‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.15‎ و حداکثر امتیاز ‎8.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت