جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Conservation Unit, Southern Regional Plant Introduction Station, University of Georgia, USDA-ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۱۵
طول جغرافیایی
‎−۸۴٫۱۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
pearlmillet
eggplant
sweetpotato
سایر
۷۵۲
نامشخص
۴۱٬۸۰۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sorghum
۳۹٬۵۰۴
cowpea
۸٬۲۸۱
pearlmillet
۲٬۳۷۳
eggplant
۸۶۱
sweetpotato
۷۸۳
سایر
۷۵۲
نامشخص
۴۱٬۸۰۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum
Abelmoschus
سایر
۲۳٬۳۷۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Arachis hypogaea
Vigna unguiculata
Vigna radiata
Capsicum annuum
سایر
۳۰٬۰۸۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 94,355 عبارت است از 5.83. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 8.50 است.