W6 USA022

Western Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, Washington State University

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

98,365

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

لوبیا
17,672
نخود
8,038
عدس
3,268
کاهو
1,905
خلر
914
سایر موارد
860
نامشخص
65,708

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 98,365 معادل ‎5.98‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.65‎ و حداکثر امتیاز ‎8.50‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

داده‌های ارائه شده قبل از 2014
7

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!