Detaily genové banky

International Center for Biosaline Agriculture
Kód ústavu
ARE003
Typ
International
Webový odkaz
www.biosaline.org
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
25.094533
Zeměpisná délka
55.389846
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
sorghum
wheat
sunflower
tomato
Ostatní
99
Neurčeno
8,090
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Barley
4,838
Quinoa
1,306
Triticale
869
Buffel grass
713
Safflower
641
Ostatní
5,473
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Chenopodium
Triticosecale
Cenchrus
Carthamus
Ostatní
5,290
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Chenopodium quinoa
Triticosecale sp.
Cenchrus ciliaris
Carthamus tinctorius
Ostatní
5,291
Poslední aktualizace datové průvodky
19 July 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 13,840 přírůstků je 4.48, s minimálním skóre 2.85 a maximálním skóre 6.30.