Detaily genové banky

Australian Grains Genebank, Department of Economic Development Jobs Transport and Resources
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-36,722811
Zeměpisná délka
142,175419
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
chickpea
lentil
sorghum
Ostatní
19 356
Neurčeno
36 290
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Wheat
42 624
Barley
19 064
Chickpea
9 771
Pea
7 558
Lentil
5 601
Ostatní
53 398
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Cicer
Pisum
Sorghum
Ostatní
54 764
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Triticum turgidum
Cicer arietinum
Pisum sativum
Ostatní
63 767
Poslední aktualizace datové průvodky
18 leden 2019
26 říjen 2016
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 138,016 přírůstků je 3.21, s minimálním skóre 1.65 a maximálním skóre 3.65.