Detaily genové banky

Genetic Resources Institute
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,41216
Zeměpisná délka
49,83528
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
chickpea
lentil
apple
Ostatní
558
Neurčeno
8 491
Nejvíce zastoupené názvy plodin
breadwheat
1 877
cotton
1 504
durumwheat
597
corn
429
barley
392
Ostatní
5 526
Neurčeno
347
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Gossypium
Zea
Hordeum
Cicer
Ostatní
4 386
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum durum
Zea mays
Cicer arietinum
Ostatní
5 556
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10,672 přírůstků je 6.35, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 9.15.