Detaily genové banky

Genetic Resources Institute
Kód ústavu
AZE015
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40.41216
Zeměpisná délka
49.83528
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
chickpea
lentil
apple
Ostatní
557
Neurčeno
8,494
Nejvíce zastoupené názvy plodin
breadwheat
1,877
cotton
1,504
durumwheat
597
corn
429
barley
392
Ostatní
5,526
Neurčeno
349
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Gossypium
Zea
Hordeum
Cicer
Ostatní
4,388
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum durum
Zea mays
Cicer arietinum
Ostatní
5,558
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
7 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10,674 přírůstků je 6.35, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 9.15.