Detaily genové banky

Agroscope Changins
Kód ústavu
Typ
Governmental
Webový odkaz
www.agroscope.ch
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,23
Zeměpisná délka
6,15
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
potato
oat
Ostatní
118
Neurčeno
4 569
Nejvíce zastoupené názvy plodin
soft wheat
4 752
spelt
2 258
triticale
846
barley
815
maize
411
Ostatní
1 533
Neurčeno
217
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Xtriticosecale
Hordeum
Zea
Hypericum
Ostatní
1 192
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticum spelta
Xtriticosecale xtriticosecale
Hordeum vulgare
Zea mais
Ostatní
1 727
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10,832 přírůstků je 5.38, s minimálním skóre 2.90 a maximálním skóre 7.85.