Detaily genové banky

Agroscope Changins
Kód ústavu
CHE001
Typ
Governmental
Webový odkaz
www.agroscope.ch
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46.23
Zeměpisná délka
6.15
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
potato
carrot
Ostatní
40
Neurčeno
5,487
Nejvíce zastoupené názvy plodin
soft wheat
4,752
spelt
2,258
triticale
846
barley
822
maize
411
Ostatní
1,535
Neurčeno
1,051
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Xtriticosecale
Hordeum
?triticosecale
Zea
Ostatní
1,446
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticum spelta
Xtriticosecale xtriticosecale
Hordeum vulgare
?triticosecale spp.
Ostatní
2,226
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10,839 přírůstků je 5.29, s minimálním skóre 2.85 a maximálním skóre 7.85.