Detaily genové banky

Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,08114
Zeměpisná délka
13,21144
Nejvíce zastoupené plodiny
maize
potato
forages
sorghum
lettuce
Ostatní
12
Neurčeno
248
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common bean
190
maize
61
jerusalem artichoke
16
potato
16
runner bean
10
Ostatní
55
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Zea
Helianthus
Solanum
Allium
Ostatní
44
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Zea mais
Helianthus tuberosus
Solanum tuberosum
Ostatní
64
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 348 přírůstků je 7.41, s minimálním skóre 6.05 a maximálním skóre 7.90.