Detaily genové banky

Genetic Resources Research Institute
Umístění
Zeměpisná šířka
-1,12
Zeměpisná délka
36,63
Nejvíce zastoupené plodiny
sorghum
fingermillet
maize
rice
Ostatní
3 380
Neurčeno
31 314
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Sorghum
5 933
Forage grass
4 628
Oat
4 196
Common Bean
3 433
Finger millet
2 900
Ostatní
25 475
Neurčeno
4 320
Nejvíce zastoupený Rod
Sorghum
Avena
Phaseolus
Eleusine
Sesamum
Ostatní
31 522
Nejvíce zastoupené Druhy
Sorghum bicolor
Avena sativa
Phaseolus vulgaris
Eleusine coracana
Panicum maximum
Ostatní
32 448
Poslední aktualizace datové průvodky
18 leden 2019
13 červenec 2018
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 50,885 přírůstků je 4.07, s minimálním skóre 1.30 a maximálním skóre 6.95.