Detaily genové banky

Faculty of Agriculture, University Ss. Cyril and Methodius
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42,0015
Zeměpisná délka
21,45745
Nejvíce zastoupené plodiny
rice
apple
wheat
maize
barley
Ostatní
105
Neurčeno
1 344
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
424
rice
276
apple
183
pepper
121
peach
88
Ostatní
1 066
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Oryza
Prunus
Malus
Capsicum
Ostatní
935
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Oryza sativa
Malus domestica
Capsicum annuum
Prunus persica
Ostatní
1 066
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,158 přírůstků je 6.09, s minimálním skóre 2.90 a maximálním skóre 8.30.