Detaily genové banky

Faculty of Agriculture, University Ss. Cyril and Methodius
Kód ústavu
MKD001
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42.0015
Zeměpisná délka
21.45745
Nejvíce zastoupené plodiny
rice
apple
wheat
maize
barley
Ostatní
104
Neurčeno
1,345
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
424
rice
276
apple
183
pepper
121
peach
88
Ostatní
1,066
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Oryza
Prunus
Malus
Capsicum
Ostatní
935
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Oryza sativa
Malus domestica
Capsicum annuum
Prunus persica
Ostatní
1,066
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,158 přírůstků je 6.09, s minimálním skóre 2.90 a maximálním skóre 8.30.