اطلاعات کلی

Barley

Hordeum spp.

جو ابتدا در ناحیه‌ای به نام "هلال حاصلخیز"، که گیاه وحشی آن یعنی Hordeum vulgare گونه فرعی spontaneum هنوز رشد می‌کند، توسط بشر کشت گردید. سایر مراکز تنوع جو پرورشی در اتیوپی و مراکش و بخش‌هایی از آسیا یافت می‌شوند. گونه‌های وحشی آن به شکلی وسیع در اروپا، آسیا، آفریقا و امریکا گسترده شده‌اند.

جو از زمین‌های قطب شمال تا نواحی استوایی و از سطح دریا تا ارتفاع‌های بالا کشت می‌شود. در تبت، نپال، اتیوپی و کوه‌های آند، کشاورزان درارتفاع‌هایی که بالاتر از هر غله دیگری می‌باشد، به کشت جو می‌پردازند. جو در زمین‌های خشک شمال افریقا، خاورمیانه، افغانستان، پاکستان، اریتره و یمن، غالب است. جو با توجه به این توزیع گسترده و کاربردهای متنوع شامل غذای انسان، خوراک دام و به‌عنوان ماده اولیه نوشیدنی‌های الکلی، چهارمین غله مهم در دنیا محسوب می‌شود.

اهمیت جو به‌عنوان یکی از غلات اصلی، در تعداد رکوردهای موجود منعکس می‌شود: بیش از 176,000 مورد در Genesys فهرست شده است. اغلب آنها از نوع مواد پیشرفته، شامل گونه‌های کشاورزی و خطوط پژوهشی منتشر شده می‌باشند. حدود 22% آنها گونه‌های سنتی و محلی هستند. رکوردها به شکلی گسترده در بانک‌های ژن توزیع شده‌اند، درحالی‌که بزرگ‌ترین مجموعه، تنها یک سوم رکوردهای فهرست شده را در بر می‌گیرد. راهکار جهانی برای کاربرد و حفظ و نگهداری خارج از محل ژرم‌پلاسم جو، تعداد 402,000 رکورد را که در قالب 49 مجموعه عمده در سراسر جهان نگهداری می‌شوند، شناسایی کرده است.

نام اصلی
Barley
افزونه‌ها در Genesys
original.jpeg
موسسات دارنده
سایر
۹۹٬۰۹۷
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Elymus
Oryza
Phaselous
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Hordeum hordeum vulgare
Hordeum spontaneum
Hordeum bulbosum
Hordeum murinum
سایر
۱٬۴۱۹
نامهای دیگر
barley
Cebada
common barley
Hordeum
spring barley
wild barley
winter barley