اطلاعات کلی

Cassava

Manihot esculenta

Cassava (Manihot esculenta) is a perennial woody shrub with edible roots. It grows in tropical and subtropical areas of the world and is also called yuca, manioc and mandioca.

The crop has been cultivated in tropical America for probably about 10,000 years. It was introduced to Africa by Portuguese traders during the 16th century and later to Asia, both from Africa and from the Americas. It is now grown in more than 90 countries and provides food and income for 500 million people in the developing world. In large areas of Sub-Saharan Africa, and in parts of Latin America and Southeast Asia, cassava provides a major daily source of dietary energy.

Genesys lists more than 9,000 accessions of cassava, 75% of them traditional cultivars or landraces. The majority of accessions are maintained as in vitro plants by the Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) in Colombia, with a slightly smaller number at the International Institute of Tropical Agriculture (IITA) in Nigeria. Both institutes are using cassava genetic resources from their genebanks to breed improved varieties.     

IITA is a partner in the Nextgen Cassava Project, which maintains Cassavabase. This database includes results of agronomic trials. CIAT's research partnerships include Corporación CLAYUCA, which promotes the development and spread of improved technologies for cassava production and processing in Latin America and the Caribbean.

The global conservation strategy for cassava (Manihot esculenta) and wild Manihot species identifies actions for the efficient and effective conservation and use cassava genetic diversity, including: conducting new collecting missions, conserving materials using complementary methods, and increasing collaboration between national agricultural research institutes and international centers.

نام اصلی
Cassava
افزونه‌ها در Genesys
44601565885_6f439a3763_o.jpg
44601643085_d3e41286fc_o.jpg
43054043805_583d019015_o.jpg
موسسات دارنده
COL003
NGA039
BRA004
BRA018
BRA027
سایر
201
کشور موسسه دارنده
CRI
FJI
سایر
21
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Manihot carthaginensis
Manihot peruviana
Manihot caerulescens
Manihot guaranitica
سایر
195
نامهای دیگر
cassava
mandioca