اطلاعات کلی

Forages

علوفه

ذخایر ژنتیکی علوفه استوایی و نیمه‌استوایی از تعداد زیادی سرده‌های بنشن و علف و گونه‌هایی تشکیل شده است که در توسعه سیستم‌های تغذیه برای پرورش حیوانات در مقیاس بزرگ و کوچک به کار می‌روند، یا با توجه به این قابلیت جمع‌آوری گردیده‌اند. علوفه برای تأمین خوراک در سیستم‌های وسیع و متمرکز پرورش احشام در سراسر دنیا، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مراکز کلیدی تنوع علوفه بنشنی عبارتند از آمریکای مرکزی و جنوبی و منطقه کارائیب، و منطقه نیمه‌صحرایی آفریقا (SSA) در مورد علف‌ها، هرچند موارد استثنای متعددی برای این قاعده وجود دارد. برخی از مهم‌ترین بنشن‌ها مانند Stylosanthes‏، Leucaena‏، Desmodium‏، Centrosema و Gliricidia اصولاً امریکایی هستند، درحالی‌که سرده‌های مهم علف مانند Urochloa (معادل Brachiaria)،‏ Pennisetum‏، Megathyrsus (معادل Panicum) و Digitaria عمدتاً متعلق به مناطق نیمه‌صحرایی آفریقا می‌باشند. موارد استثنا شامل سرده‌های علف Paspalum و Tripsacum می‌باشند که امریکایی هستند، و سرده بنشن Vigna که منشأ آن عمدتاً آفریقایی است، و تعدادی از سرده‌های مهم بنشن و گونه‌هایی با منشأ آسیایی (سرده Pueraria و چندین گونه Desmodium یا سرده‌های دارای ارتباط نزدیک). تعدادی از سرده‌های مهم علف، از هر دو توزیع آفریقایی و آسیایی برخوردارند (مانند Cenchrus و Bothriochloa).

تحقیقات فعلی در ارتباط با علوفه، بر بهبود خوراک دام متمرکز است. این امر به معنای تولید بیشتر و باکیفیت‌تر گوشت و شیر است و بدین ترتیب به مزرعه‌داران کمک می‌کند تا درآمدشان را بالا ببرند. علاوه بر این، علوفه می‌تواند برای بازیابی زمین‌های پست، افزایش تفکیک کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به کار رود. یک راهکار جهانی برای کاربرد و حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی علوفه استوایی و نیمه‌استوایی در سال 2015 منتشر گردید.

 

نام اصلی
Forages
افزونه‌ها در Genesys
26923046523_b3159ef99d_o.jpg
موسسات دارنده
سایر
۱۸٬۷۲۶
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Trifolium
Stylosanthes
سایر
۸۳٬۰۵۵
نامشخص
۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Trifolium subterraneum
Medicago polymorpha
Medicago truncatula
Vigna unguiculata
سایر
۱۴۳٬۶۶۶
نامهای دیگر
Aeschynomene
Arachis
Astragalus
Biserulla
Bothriochloa
Brachiaria Urochloa
Brome
Cenchrus
Centrosema
Chamaecrista
Chicory
Chloris
Clitoria
Clover Annual
Clover Balansae
Clover Bladder
Clover Perennial
Clover Persian
Clover Red
Clover Sub
Clover Talish
Clover White
Cocksfoot
Cocksfoot Hispanic
Cullen
Cynodon
Desmanthus
Desmodium
Dichanthium
Digitaria
Fescue
Glycine
Lablab
Leucaena
Lotus
Lucerne
Macroptilium
Medic
Medics
Melilotus
Panicum Megathyrsus
Paspalum
Phalaris
Plantain
Ryegrass
Ryegrass Annual
Ryegrass Italian
Ryegrass Perennial
Sainfoin
Saltbush
Serradella
Serradella Pink
Serradella Slender
Serradella Yellow
Setaria
Stylosanthes
Sulla
Temperate Grass
Temperate Herb
Temperate Legume Annual
Temperate Legume Perennial
Temperate Shrub
Trigonella
Tropical Grass
Tropical Grass Aquatic
Tropical Legume Herbaceous
Tropical Legume Shrub
Tropical Legume Tree
Vigna